D. 16/10-17 afholde foreningen ekstraordinær generalforsamling, da vi skulle have lavet ændringer i vedtægterne. Se referatet her:

 

  1. Velkomst ved formanden

14 dages varsel – hasteindkaldt

Vi byder på lidt forfriskninger

 

  1. Valg af dirigent og referent

Sophie dirigent

Amanda referent

Ingen uenige

 

  1. Valg af stemmeudvalg, 2 personer

Lotte Lind, Kirsten Raben stiller selv frivilligt op

 

  1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

  1. Indkomne forslag

Intet modtaget

 

  1. Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændring

Ønsker at skifte fra Middelfart Sparekasse til Danskebank for at få en billigere løsning + mobilepay, men vores vedtægter modstrider, at vi kan få dette.
Paragraf 14 ønskes derfor ændret.
Så får vi et 5-cifret nummer; Under 1000-transaktioner om året koster det 75øre pr transaktion.
Hvilket betyder, at vi ikke behøver et mobilabonnement til at bruge mobilepay.

Forslag til vedtægtsændring:
Paragraf14: Formand og kasserer er foreningens tegningsberettige”

 

  1. Valg af vedtægtsændringer

Bestemmer os for en åben afstemning.

 

  1. Fremlæggelse af stemmeresultat

Enstemmigt vedtaget.
8 for og 0 imod.

 

  1. Eventuelt

Intet nyt – er godt nyt