D. 27/5-18 afholdte vi generalforsamling i Fredericia Mavedanser Forening. Det var et møde med mange forandringer på dagsordnen, hvor bestyrelsen blev reduceret til 3 medlemmer og posterne i bestyrelsen blev omfordelt som følger;

Amanda besidder nu formandsposten

Camilla besidder nu næstformandsposten

Lotte, som er ny i bestyrelsen, besidder nu sekretærposten.

Michelle er valgt som suppleant

Tak for god ro og orden ved mødet og vi ser frem til blive ved med at udvikle vores dejlige forening

På foreningens vegne – Camilla