Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger

Fredericia Mavedanser Forening

Adresse: c/o Kongensgade 15, st th, 7000 Fredericia

CVR: 37 76 47 01

E-mail: formand@fredericiamavedans.dk

Web-adresse: www.fredericiamavedans.dk

Alle medlemmer af Fredericia Mavedanser Forenings bestyrelse er dataansvarlige og bestyrelsesformanden er den dataansvarlige kontaktperson. Fredericia Mavedanser Forenings kasserer og formand er udpeget som databehandler.

Kontaktperson: Bestyrelsesformand Ragnhild Kallehauge
Kontantperson: Kasserer Lotte Bergmann Lind

Hvem indsamler vi personoplysninger fra?

Vi indsamler oplysninger fra følgende kategorier:

 • Medlemmer
 • Bestyrelsesmedlemmer
 • Støttemedlemmer

Hvilke personoplysninger indsamler vi – hvordan og hvornår?

Vi indsamler følgende almindelige oplysninger:

 • Navn og adresse
 • Mailadresse
 • Telefonnummer
 • Betalingsdato
 • Fødselsdato og år

Og oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 • Helbredsoplysninger

>> Vi indsamler oplyser fra dig:

 • Når du udfylder en indmeldelsesblanket og betaler kontingent til Fredericia Mavedanser Forening.

>> Oplysninger vi indsamler når du besøger vores hjemmeside

Vi anvender google analytics til at registrere hvordan vores hjemmeside benyttes.

Hvornår sletter vi personoplysningerne?

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige oplysninger indtil den medio oktober efter kalenderåret for din udmeldelse af Fredericia Mavedanser Forening.

Dokumenter med relation til bogføringen opbevares i 5 år.

Vores formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

 • Når det er i Fredericia Mavedanser Forenings berettigede interesse i at behandle medlemmernes, bestyrelsesmedlemmernes og støttemedlemmers oplysninger.
 • Når der er lovkrav til behandling af personlige oplysninger, f.eks. i forbindelse med bogføring.
 • Når der er lovkrav om samtykke.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra berettigede interesser

I det omfang vi behandler dine oplysninger, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede interesser som:

 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamlinger.
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af Fredericia Mavedanser Forenings arrangementer; planlægning, gennemførsel og opfølgning.
 • Brug af billeder taget ved Fredericia Mavedanser Forenings arrangementer, medlemsmøder og anden aktivitetsudøvelse.
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på samtykke.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Skriftlig besked herom gives til formanden.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, indhenter vi samtidig samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Datasikkerhed

Vi anvender kun datatjenester, som vi har tillid til. Herunder:

 • WordPress som hjemmesiden – er sat op i.
 • Google Analytics – trafikanalyse program
 • Conventus – medlemshåndtering
 • Dropbox – elektronisk filhåndtering
 • Mailchimp – bruges til at administrere emails og nyhedsbreve. 

Personlige oplysninger registreres og ajourføres i Conventus. Kun formanden og kassereren har adgang til Conventus.

Udbetaling af honorarer, udlæg, kontrakter og fakturaer mv. opbevares forsvarligt i hardcopy i op til 5 år hos den dataansvarlige og/eller databehandleren.

Videregivelse af personoplysninger.

Som godkendt folkeoplyst forening, videregiver vi oplysninger om medlemmerne til Fredericia kommune.

Vi videregiver ikke personoplysninger til annoncører eller tredjeparter uden dit samtykke.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til at få udleveret data i et almindeligt anvendt format
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i dokumentet.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Senest opdateret: 21. december 2021